ઉદયન ઠક્કરને સલામ … !

શ્રી ગણેશ કર્યા છે ઉદયન ઠક્કરે www.PoetryIndia.com વેબસાઈટના. આ વેબસાઈટ વિશે www.GirishParikh.wordpress.com બ્લોગ પર લખતો રહીશ. વેબસાઈટ તથા બ્લોગ બન્નેની નિયમિત મુલાકાત લેતા રહેશો.

મારી દૃષ્ટિએ  PoetryIndia.com ભારતના કવિઓનાં કાવ્યોને અંગ્રેજીમાં રજૂ કરીને વિશ્વના કાવ્યરસિકોને ભારતનો કાવ્ય-ખજાનો ભેટ ધરે છે.

અને બીજી અગત્યની વાતઃ ભારતના કવિઓને નોબેલ પ્રાઈઝ જીતવાની તક www.PoetryIndia.com આપે છે. અલબત્ત, નોબેલ પ્રાઈઝ જીતવા માટે ભગીરથ પ્રયત્નો કરવા પડશે પણ આશા રાખું છું કે PoetryIndia.com વેબસાઈટે સર્જેલા પ્લેટફોર્મ પરથી એ કામ થઈ શકશે. આ વિશે હું આ બ્લોગ (www.GirishParikh.wordpress.com) પર અવારનવાર લખતો રહીશ.
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)
3629 words of Nobel Prize book written.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: