ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા મહાન સાહિત્યકારો શું “અગ્લી ડકલીંગ” જેવા છે ?

પોતાના શબ્દોનું સાચું મૂલ્ય ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા મહાન જીવંત સાહિત્યકારો પોતે જ જ્યારે ન સમજે ત્યારે મને યાદ આવે છે હેન્સ ક્રિશ્ચન એન્ડરસન?ની અમર વાર્તા “અગ્લી ડકલીંગ”!

ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા સાહિત્ય કારને નોબેલ પ્રાઈઝ કઈ રીતે મળે? પુસ્તકમાં “અગ્લી ડકલીંગ” વાર્તા મારા શબ્દોમાં સંક્ષિપ્તમાં રજૂ કરવા પ્રયત્ન કરીશ.

પણ અહીં ટૂંકાણમાં વાર્તાના સાર વિશે લખું છુઃ

એક બતકનું બચ્ચું પોતાને કદરૂપું માનતું હતું પણ હકીકતમાં એ રૂપાળું હતું!

અલબત્ત, ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા કેટલાક જીવંત સાહિત્યકારોનાં કેટલાંક સર્જનો વિશ્વસાહિત્યમાં સ્થાન મેળવે એવાં છે. અને સતત પ્રયત્નો કરવામાં આવે તો એ સરસ્વતીપુત્રો તથા સરસ્વતીપુત્રીઓમાંથી કેટલાક (એકથી વધુ!) નોબેલ પ્રાઈઝ વિજેતાઓ બની શકે એમ છે એમ આ લખનાર દૃઢપણે. માને છે..
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.) 

3411 words of the Nobel Prize book written.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: