ગુજરાતી પુસ્તકો વાંચવાનો આનંદ … ગુજરાતી સાહિત્ય વાંચવાનો આનંદ …

ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ જરૂર મળી શકે !

આ ધ્યેય સિદ્ધ કરવામાં નીચેનાં બે પુસ્તકો મદદ કરી શકે.

ગુજરાતી પુસ્તકો વાંચવાનો આનંદઃ લોકપ્રિય પુસ્તકોને મન ભરીને માણો !

ગુજરાતી સાહિત્ય વંચવાનો આનંદઃ આપણા સાહિત્ય-ખજાનાઓની ઝ્લક

બન્ને પુસ્તકોના અંગ્રેજી અવતારોને આ નામો આપી શકાયઃ

Joy of Reading Gujarati Books: Enjoy the popular books …

Joy of Reading Gujarati Literature: Glimpses of our literature-treasures
All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.) 

3292 words of the Nobel Prize book written.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: