ગાંધી નિર્વાણ દિનઃ ત્રણ નિર્ણય (નિર્ણયત્રિવેણી)

આજે શનિવાર, જાન્યુઆરી ૩૦, ૨૦૧૬, ગાંધી નિર્વાણ દિને એમનું સ્મરણ કરીને ત્રણ નિર્ણયો કરું છું જેને હું “નિર્ણયત્રિવેણી” કહું છુંઃ

૧.  ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ કેવી રીતે મળૅ? પુસ્તક ૨૦૧૬માં તૈયાર કરીશ.

૨. મૂળ ગુજરાતી પુસ્તક ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ કેવી રીતે મળૅ?ને ૨૦૧૬માં અંગ્રેજીમાં અવતાર આપીશ. Tentative Title in English: How can a writer writing in Gujarati win the Nobel Prize?

3. ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા જીવંત સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ મળે એ માટે મારાથી બનતા અન્ય પ્રયત્નો પણ કરતો રહીશ.

–ગિરીશ પરીખ
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)
3218 words of the Nobel Prize book written.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: