નોન રેસીડન્ટ ગુજરાતીઓ (એનઆરજી)ને પડકાર (ચેલેન્જ) !

અમેરિકામાં વસતા કેટલાક ગુજરાતીઓ વેબ સાઈટો અને બ્લોગો દ્વારા સર્જન કરે છે. એમાં કેટલુંક છેસાહિત્ય રસમય હોય છે.

આ લખનારનો પણ બ્લોગ છે www.GirishParikh.wordpress.com જેના પર આ લખાણ પોસ્ટ કરું છું.

મોટા ભાગના ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા અમેરિકામાં વસતા ગુજરાતીઓ માતૃભાષાનું ઋણ ચૂકવવાની ભાવનાથી સર્જન કરતા હોય છે. અમેરિકામાં રહીને કલમ (કી બોર્ડ કહેવું વધુ યોગ્ય છે!)ને આધારે ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા કોઈ સાહિત્યકારને હું તો જાણતો ન્થી — આપ જાણતા હો તો પ્રતિભાવ આપીને એમના વિશે અવશ્ય લખશો.
પણ અહીં મારે માતૃભાષાનું ગૌરવ અને માતૃભાષાનો મહિમા વિશ્વભરમાં  વધારવા માટે અમેરિકામાં વસતા ગુજરાતીઓને પડકાર કરવો છે!
ગુજરાતીમાં સર્જન કરતો જીવંત ગુજરાતી સાહિત્યકાર નોબેલ પ્રાઈઝ જીતે એ માટે આયોજન કરી એને અમલમાં મૂકો. (અલબત્ત, એ સાહિત્યકાર કોઈ બહેન પણ હોઈ શકે છે.
અને નોબેલ પ્રાઈઝ વિજેતા એ સાહિત્યકાર અમેરિકાવાસી પણ હોઈ શકે છે!
મારા પુસ્તક “ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ કેઈ રીતે મળે?” માં આ વિશે વિસ્તારથી લખું છું. (જુઓ “નોબેલ પ્રાઈઝ” કેટેગોરી.)
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)
2509 words written.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: