“લા.ઠા. સાથે”: ગિરીશના ભાવ પ્રતિભાવ

વિશ્વમાં કરોડો ગુજરાતીઓ છે — એમાંથી લાઠાનું નામ કેટલાએ સાંભળ્યું છે? અને નામ જ ન જાણતા હોય ત્યાં એમના કામની તો ક્યાંથી ખબર હોય!
જરૂર છે “લયસ્તરો”ને “વિશ્વસ્તરો” બનાવવાની!
ગુજરાતીમાં સર્જન કરતો કોઈ સાહિત્યકાર નોબેલ પ્રાઈઝ જીતે — અને જરૂર જીતી શકે — તો ગુજરાતી સાહિત્ય તરફ બીનગુજરાતીઓ આકર્ષાય અને પછી ગુજરાતીઓ !
ઉમરું છું કે http://www.GirishParikh.wordpress.com પર “નોબેલ પ્રાઈઝ” કેટેગોરીમાં મારું પુસ્તક “ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ કઈ રીતે મળે?” તૈયાર થઈ રહ્યું છે.
 
“લઘરો” ગુજરાતી ફીચર ફિલ્મ કેમ કોઈ નથી બનાવતું ?

લાઠા વૈદ્ય હતા અને કવિ પણ હતા. મારા “આદિલના શેરોનો આનંદ” પુસ્તકમાં મેં આદિલનો આ શેર લીધો છે ને એના વિશે લખ્યું પણ છે;

લાભશંકર ચિકિત્સકેય ખરા
એ કહેશે કે ખાવ ચ્યવનપ્રાશ

(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)  
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: