સર્જક કેવા કેવા … ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

ગુજરાતીમાં
સર્જક
કેવા
કેવા … !

નોંધઃ હાલ હું “ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ કેવી રીતે મળે?” પુસ્તક લખી રહ્યો છું. www.GirishParikh.wordpress.com બ્લોગ પર “નોબેલ પ્રાઈઝ” કેટેગોરીમાં આકાર લઈ રહ્યું છે.
પુસ્તકમાં બે પ્રકરણો આ હશેઃ
–“ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા ૧૦ જીવંત સાહિત્યકારો જે નોબેલ પ્રાઈઝ જીતી શકે”
ડાબી બાજુના પાના પર દરેક સાહિત્યકારની તસ્વીર અને સામેના પાને દરેક સાહિત્યકાર વિશે — ખાસ કરીને એ નોબેલ પ્રાઈઝ શાથી અને કેવી રીતે જીતી શકે.
–“ગુજરાતીમાં સર્જન કરનાર ૧૦ દિગવંત સાહિત્યકારો જે નોબેલ પ્રાઈઝ જીતી શક્યા હોત”
ડાબી બાજુના પાના પર દરેક સાહિત્યકારની તસ્વીર અને સામેના પાને દરેક સાહિત્યકાર વિશે — ખાસ કરીને એ નોબેલ પ્રાઈઝ શાથી અને કેવી રીતે જીતી શક્યા હોત.
આ પ્રકરણો મેં હજુ લખ્યાં નથી. આપને આ પ્રકરણો માટે નામો સજેસ્ટ કરવા વિનંતી કરું છું. આ લીક પર ક્લીક કરશોઃ
https://girishparikh.wordpress.com/2016/01/13/%e0%aa%97%e0%ab%81%e0%aa%9c%e0%aa%b0%e0%aa%be%e0%aa%a4%e0%ab%80%e0%aa%ae%e0%aa%be%e0%aa%82-%e0%aa%b8%e0%aa%b0%e0%ab%8d%e0%aa%9c%e0%aa%a8-%e0%aa%95%e0%aa%b0%e0%aa%a8%e0%aa%be%e0%aa%b0%e0%aa%be/
હું વિચાર કરું છું ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા મહાન જીવંત તથા દિગવંત સાહિત્યકારો વિશે — ગુજરાતીમાં કેવા કેવા સર્જકો છે અને થયા છે — અને થશે પણ ખરા!
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)
2266 words written.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: