રોકડ રકમ સાથેનાં ગુજરાતી સાહિત્યનાં પારિતોષિકો

અલબત્ત, સાહિત્યનું અલ્ટીમેટ પારિતોષિક છે નોબેલ પ્રાઈઝ જે વિશ્વભરમાં સર્જક તથા તેની ભાષાને પ્રતિષ્ઠા તો અપાવે જ છે — સાથે સાથે મોટ્ટી રોકડ રકમ પણ આપે છે.

ગુજરાતી સાહિત્યનાં રોકડ રકમ સાથેનાં પારિતોષિકો કયાં કયાં અને કેટલાં? અને એ કઈ રીતે મળે? આની કોઈ ડીરેક્ટરી પ્રગટ કરે તો સાહિત્યકારો માટે એ બહુ કીમતી પુરવાર થશે.

ગુજરાતી સાહિત્યકારોનાં મોટા ભાગનાં પુસ્તકોનું વેચાણ બહુ ઓછું હોય છે. એમાય કવિતાનાં પુસ્તકો તો ભાગ્યે જ વેચાતાં હોય છે! સાંભળેલું કે ઉમાશંકર જોશીના એક કવિતાના પુસ્તકનાં પાનાં પસ્તીમાં જોવા મળેલાં!

એમ પણ કહેવાય છે કે ઉમાશંકર જોશીએ બંગાળમાં જ્ન્મ લેવો જોઈતો હતો!
મોટા ભાગના ગુજરાતી સાહિત્યકારો અન્ય વ્યવસાય સાથે સાહિત્યસર્જન કરતા હોય છે.
નર્મદની જેમ કલમને ખોળે મથું મૂકીને જીવનારા ગુજરાતી સાહિત્યકારો જૂજ છે. અને અમેરિકામાં કલમને ખોળે માથું મૂકીને જીવવું ગુજરાતી સાહિત્યકાર માટે લગભગ અશક્ય છે!
આ સ્ંજોગોમાં રોકડ રકમવાળાં પારિતોષિકો જો સ્વમાનપુર્વક સાહિત્યકારો સ્વીકારે તો એમનો સર્જનનો ઉત્સાહ જરૂર વધે.
દેખીતું છે કે જીવવા માટે પૈસા જરૂરી છે. પારિતોષિકો સાહિત્યકારોની બધી આર્થિક જરૂરિયાતો પૂરી ન પાડી શકે એટલે યોગ્ય સર્જન માટેના પુરસ્કાર એમને મળવા જોઈએ — અને અન્ય વ્યવસાયમાંથી એમણે વધુ આવક મેળવવી જોઈએ.
અગાઉ જાણાવ્યું છે કે નોબલ પ્રાઈઝ અલ્ટીમેટ પારિતોષિક છે. અલબત્ત, ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા જીવંત સાહિત્યકારોમાંથી કોઈ વીરલો નોબેલ પ્રાઈઝ જીતશે, અને એક જીતી શકે બીજા પણ અવશ્ય જીતી શકે.
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)  
2241  words written.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: