ગિરીશ પરીખનાં અન્ય પુસ્તકો

ગુજરાતી
ફેરફૂદરડી (બાલકાવ્યો) (બિન્દુ (કનુ) ગજ્જર સાથે) ઉલ્કા પ્રકાશન ૧૯૫૭
ટમટમતા તારલા (બાલકાવ્યો)  ૧૯૬૧ સરકારી ઇનામ વિજેતા
આદિલના શેરોનો આનંદઃ
આદિલ મન્સૂરીના ૭૨ શેરો અને એમના વિશે રસમય વાંચન
પ્રકાશનની રાહ જોતાં પુસ્તકો
વિવેકના શેરોનો આનંદઃ
ડો.વિવેક મનહર ટેલરના ૫૦ શેરો અને એમના વિશે રસમય વાંચન
હસતાં ફૂલ (બાલવાર્તાઓ)
દાદીમાએ માંડી વાત (બાલવાર્તાઓ)
ગીતોમાં વાર્તા: બાલ કથાગીતોનો રસથાળ !
ટમટમતા તારલા (બાલકાવ્યો) (નવી આવૃત્તિ)
ફેરફૂદરડી (બાલકાવ્યો) (નવી આવૃત્તિ)
સોનાનો તાજ (બાલનાટકો)
સોનાનો કળશ (નવલિકાઓ)
English
     Published
         Techniques of Program and System Maintenance  Ethnotech, 1980.
              (This is the first American book on the subject).
              Reprinted by Winthrop Publishers, 1982.
              Second Edition published by QED Information Sciences, 1988.
              (Computer Book club selection)
              Translated in Portuguese also.
          How to Measure Programmer Productivity  Shetal Enterprises 1981.
              Reprinted by QED Information Sciences, 1982.
          Tutorial on Software Maintenance (with Nicholas Zvegintzov)
               IEEE Computer Society, 1983.
           Programmer Productivity: Achieving an Urgent Priority  Reston Publishing 1984.
               (Computer Book club selection)
            There is a Fortune to be Made in Software Maintenance:
                 Opportunities in the $30 Billion Software AfterMarket  Shetal Enterprises 1965.
             Handbook of Software Maintenance  John Wiley & Sons, 1986.
                 (Computer Book club selection)
                 Translated in Japanese also.
              The One Minute Organizing secret  Shetal Enterprises 1986.
                  Finding Electronic Files, Papers, Books and Almost Everything Fast
              Study Guide to Techniques of Program and System Maintenance (With J Cris Miller)
                  J Cris Miller & associates 1989.
               Ashes in a Teardrop (community Novel)  Quercus Review Press Modesto California 2014
                   Wrote chapter 13 of the 15-chapter mystery novel set in the Stanislaus County in
                   Northern California. The other chapters were written by the  published
                   authors of the Stanislaus County.
                   You can read the entire book on line and can also listen to the audio of all chapters:
                   Link: http://www.stanislauslibrary.org/stan_read_write.shtm      
 Books to be published
Grandama Tells Tales (Translation of દાદીમાએ માંડી વાત)
Books to be Developed
Forever Booklet:
Place of Faith in Modesto California: Shree Ram Mandir
(with Vijay Gaur)  :
How a Writer in Gujarati Can Win the Nobel Prize?
(Translaion of the original book in Gujarati
“ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ કઈ રીતે મળે?”)
(ગિરીશ પરીખના “ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ કેવી રીતે મળે?” પુસ્તકમાંથી.)
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)   
2025 words written.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: