નોબેલ પ્રાઈઝકી તો બાત હી અલગ હૈ !

ગુજરાતી ભાષામાં સર્જાતા સાહિત્ય માટે અનેક પારિતોષિકો છે, પણ રણજીતરામ સુવ્ર્ણચંદ્રકને હું ગુજરાતી ભાષાનું નોબેલ પ્રાઈઝ ગણું છું.
એમ ભારતમાં અપાતો જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ ભારતનો નોબેલ પ્રાઈઝ કહેવાય છે.
રઘુવીર ચૌધરીને ૫૧મો જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ મળ્યો ત્યારે ન્યૂ યોર્કથી પ્રગટ થતા “ગુજરત ટાઈમ્સ” સાપ્તાહિકે એને “ભારતીય સાહિત્યના નોબેલ સમાન” ગણ્યો હતો.
અલબત્ત, નાનાં મોટાં પારિતિષિકો સાહિત્યકારોનું સન્માન કરે છે. સ્વમાન જાળવીને જો સાહિત્યકારો પારિતોષિકો સ્વીકારે તો એમનું સન્માન યોગ્ય ગણાય.
પણ પારિતોષિકોમાં વિશ્વવિખ્યાત —
નોબેલ પ્રાઈઝકી તો બાત હી અલગ હૈ !
સત્યજીત રાયને ફિલ્મો માટે સ્પેશિયલ ઓસ્કાર મળ્યો ત્યારે એમણે એને ફિલ્મોનું નોબેલ પ્રાઈઝ કહ્યું હતું!
અલબત્ત, સાહિત્યકાર માટે ઊંચું નિશાન છે નોબેલ પ્રાઈઝ! અને એ ઉંચું નિશાન ગુજરાતીમાં સર્જન કરતો સાહિત્યકાર જરૂર સર કરશે — ઓ સર્જકકી તો  બાત હી અલગ હોગી !
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)
1678 words written.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: