મહાગ્રંથ પછી “મહાપ્રાઈઝ”નું ધ્યેય … !

અમેરિકામાં વસતા ગુજરાતીમાં ગદ્યસર્જન કરતા ગદ્યકારોનો ૧૨૦૨૪ પાનાનો મહાગ્રંથ પ્રગટ થઈ ગયો લાગે છે! આ મહાકાર્યમાં કાર્ય કરનારા સહુને મારાં શબ્દપૂર્વક, હ્રદયપૂર્વક અભિનંદન.
મહાગ્રંથ પછી શું?
અમેરિકામાં વસતા ગુજરાતીઓને હું અપીલ કરું છું કે આપણું હવે પછીનું ધ્યેય હોઃ ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ જીતાડવાનું.
અમેરિકામાં વસતા ગુજરાતીઓ જો મહાગ્રંથ પ્રગટ કરાવી શકે તો ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા સાહિત્યકારને મહાપ્રાઈઝ — નોબેલ પ્રાઈઝ — જીતવામાં જરૂર મદદ કરી શકે.
અને નોબેલ પ્રાઈઝ જીતનાર અમેરિકામાં વસતો ગુજરાતીમાં સર્જન કરતો સર્જક પણ હોઈ શકે.
આ લખનાર “ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ કઈ રીતે મળે?” નામનું પુસ્તક લખી રહ્યો છે. એનો ડ્રાફ્ટ http://www.GirishParikh.wordpress.com બ્લોગ પર “નોબેલ પ્રાઈઝ” કેટેગોરીમાં આકાર લઈ રહ્યો છે.
મહાગ્રંથ લીંકઃ
https://shabdonusarjan.wordpress.com/2016/01/10/%e0%aa%ae%e0%aa%be%e0%aa%a4%e0%ab%83%e0%aa%ad%e0%aa%be%e0%aa%b7%e0%aa%be%e0%aa%a8%e0%aa%be%e0%aa%82-%e0%aa%b8%e0%aa%82%e0%aa%b5%e0%aa%b0%e0%ab%8d%e0%aa%a7%e0%aa%a8%e0%aa%a8%e0%ab%81%e0%aa%82-%e0%aa%85/
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.) 
1167 words written
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: