ગાંધીજીને જો નોબેલ પ્રાઈઝ મળ્યાં હોત તો … !

નોબેલ પ્રાઈઝનું જ બેવડું ગૌરવ થાત જો ગાંધીજીને સાહિત્યનું તથા શાંતિનું એમ બે નોબેલ પ્રાઈઝ મળ્યાં હોત તો !
સત્ય, અહિંસા તથા સત્યાગ્રહના સક્રિય અને રચનાત્મક પૂજારી ગાંધીજીને શાંતિનું નોબેલ મળવું જોઈતું હતું એ દેખીતું છે, પણ ગાંધીજીને સાહિત્યનું નોબેલ પ્રાઈઝ?
હા, ગાંધીજીને સાહિત્યનું નોબેલ પ્રાઈઝ પણ મળવું જોઈતું હતું. ચર્ચીલને જો નોબેલ પ્રાઈઝ મળ્યું તો ગાંધીજીને કેમ નહીં?
ગાંધીજીનું વિશ્વવિખ્યાત પુસ્તક છે “આત્મકથાઃ મારા સત્યના પ્રયોગો.” ગાંધીજીએ આ મૂળ ગુજરાતીમાં લખેલા પુસ્તકનો અંગ્રેજીમાં મહાદેવ દેસાઈએ કરેલો ઉત્કૃષ્ટ અનુવાદ પણ છે. ગાંધીજીનું આ એક જ પુસ્તક એમને નોબેલ પ્રાઈઝના હકદાર બનાવે છે.
આત્મકથા” ઉપરાંત ગાંધીજીએ ગુજરાતીમાં વિપુલ સાહિત્યસર્જન કર્યું છે.
“ગાંધીગીરા” (ગીરા એટલે ભાષા) તરીકે ઓળખાય છે ગુજરાતી ભાષા.
મને અમેરિકનો મારી માતૃભાષા વિશે પૂછે ત્યારે તો હું ગૌર્વપૂર્વક નામ આપું છું અને “ગુજરાતી” શબ્દનો ઉચ્ચાર પણ સમજાવું છું. પૂછનારને પછી કહું છું કે “GujaratI is Gandhi’s language.) અને ગાંધીને સહુ કોઈ જાણે છે.પૂછનારના મુખ પર પછી  આશ્ચર્ય પથરાય છે!
ગાંધીની જેમ ગાંધીગીરા ગુજરાતી ભાષા પણ વિશ્વવિખ્યાત બને એ આ પુસ્તકનું ધ્યેય છે, અને એ સિદ્ધ કરવા નોબેલ પ્રાઈઝ નિમિત્ત બનશે — યોગ્ય ગુજરાતી સાહિત્યકાર જરૂર જીતશે અને એ કેવી રીતે જીતી શકે એ માટેનાં સજેશનો આ પુસ્તકમાં આપ્યાં છે.
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: