ઈરવીંગ વોલેસની નવલકથાઃ “ધી પ્રાઈઝ”

બેસ્ટ સેલીંગ લેખક ઈરવીંગ વોલેસે નોબેલ પ્રાઈઝ થીમ વાળી નવલકથા લખી છે The Prize.
ww.Amazon.com લીંકઃ
http://www.amazon.com/Prize-Irving-Wallace-ebook/dp/B004X8EJIO/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1451920218&sr=1-5&keywords=%22PRIZE%22#reader_B004X8EJIO
The Prize નવલકથા પરથી ફિલ્મ પણ બની છે.
મારા ખયાલ મુજબ The Prize નવલકથાનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ થયો છે. આપ અનુવાદકનું નામ, પ્રકાશકનું નામ તથા પ્રકાશન વર્ષ, વગેરે માહિતિ મેળવીને કોમેન્ટ તરીકે મોકલશો તો આપનો આભારી થઈશ. “ગુજરાતી સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ કેવી રીતે મળે?” પુસ્તકમાં આભાર દર્શનમાં આપનું નામ ઉમેરીશ.
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)
1020 words written.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: