પ્રસિદ્ધ પ્રાઈઝની પ્રતિષ્ઠા

(ચતુર્શબ્દ મુક્તક)
નોબેલ
પ્રાઈઝનો
મહિમા
મોટ્ટો !
અલબત્ત, નોબેલ પ્રાઈઝ વિશ્વપ્રસિદ્ધ છે.
ફિલ્મકાર સત્યજીત રાયને સ્પેશ્યલ ઓસ્કાર મળ્યો ત્યારે તેમણે ઓસ્કારને ફિલ્મોનું નોબેલ પ્રાઈઝ ગણ્યું હતું.
પરદેશી પ્રાઈઝને શા માટે આટલું બધું મહત્વ આપવું જોઈએ?
સરહદ વિનાનું સાહિત્ય ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)
સાહિત્યને
 સરહદ

હોય !
ગુજરાતી સાહિત્ય સરહદ વટાવીને વિશ્વભરમાં વિસ્તરે એ મુખ્ય હેતુ છે ગુજરાતી સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ મળે એનો.
સરસ્વતીમાતાના પનોતા પુત્રો છે ઉત્તમ સાહિત્યકારો. એમાંના ઘણા પર લક્ષ્મીમાતા ભાગ્યે જ પ્રસન્ન થતાં હોય છે!
નોબેલ પ્રાઈઝ દ્વારા ઉત્તમ ગુજરાતી સાહિત્યકારોના જીવનમાં મા સરસ્વતી તથા મા લક્ષ્મી બન્ને પ્રસન્ન થશે. અને માતૃભાષાનું વિશ્વભરમાં ગૌરવ થશે. અને વિશ્વમાં વસતા ગુજરાતીઓ માટે આનંદ અને ઉત્સવના એ પ્રસંગો હશે.
માનશો? યોગ્ય ગુજરાતી સાહિત્યકાર નોબેલ પ્રાઈઝ જીતીને એ પ્રાઈઝને જ પ્રતિષ્ઠાગ્ અપાવશે!  મા સરસ્વતી, ગાંધીગીરા ગુજરાતી (માબોલી, માતૃભાષા), મા ગુર્જરી તથા મા અંગ્રેજી ભાષાની કૃપાથી આ સિધ્ધ થશે એવી મને શ્રદ્ધા છે.

(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)

Title in English: Praise Prestigious Prize !

751 words written

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: