ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ ૨૯

૨૦૧૬નું પ્રથમ ઈન્વેસ્ટમેન્ટઃ
આજે સોમવાર , ૧/૪/૨૦૧૬ (અમેરિકામાં મહિનો પહેલો લખાય છે)ના રોજ BXMTના શેર ૨૬.૪૮ના ભાવે ખરીદ્યા.

(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: