નોબેલ પ્રાઈઝ કક્ષાના ગુજરાતી સ્વર્ગસ્થ સાહિત્યકારોને કેમ નોબેલ પ્રાઈઝ નથી મળ્યાં ?

આજ સુધી ગુજરાતી સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ જીતાડવાનો અસરકારક અને વ્યવસ્થિત પ્રયત્નો કેમ કરવામાં નથી આવ્યા એ જ મારી સમજમાં નથી આવતું!

નોબેલ પ્રાઈઝ કક્ષાનું સાહિત્યસર્જન કરનારા સ્વર્ગસ્થ ગુજરાતી સાહિત્યકારોની યાદી તૈયાર કરતાં મને લાગ્યું કે એમાંથી એક નહીં પણ કેટલાક સર્જકોને નોબેલ પ્રાઈઝ મળી શક્યાં હોત!

ગુજરાતી પ્રજા નિર્માલ્ય તો નથી જ! ઘણા ગુજરાતીઓ ધનિક પણ છે જે નોબેલ પ્રાઈઝ કક્ષાનું સર્જન કરતા સાહિત્યકારોનાં આંતરાષ્ટ્રીય અપીલ ધરાવતાં સર્જનોના અંગ્રેજીમાં ઉત્કૃષ્ટ અવતારો અપાવી શકે તથા એમનો વિશ્વભરમાં પ્રસાર, પ્રચાર તથા વેચાણનો પ્રબંધ કરી શકે. આ રીતે એમનાં અમુક નાણાંનો સદઉપયોગ થયો હોત — મૂળ લેખકો, અનુવાદકો, અને પ્રકાશકોની સાથે સાથે એ ધનિકોને પણ વિશ્વભરમાં પ્રસિધ્ધિ મળી હોત.

આ વિશે વધુ વિચારો ભવિષ્યમાં રજૂ કરવા પ્રયત્ન કરીશ …
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)  
536 words written.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: