નોબેલ પ્રાઈઝનું નિશાન

“નિશાન ચૂક માફ,
નહીં માફ નીચું નિશાન”
– બળવંતરાય કલ્યાણરાય ઠાકોર

બકઠા તરીકે ઓળખાતા સાક્ષરના શબ્દો નોબેલ પ્રાઈઝના નિશાનને કઈ રીતે લાગુ પાડી શકાય?

“ગુજરાતી સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ કેવી રીતે મળે?” એ પુસ્તકનું આ બ્લોગ (www.GirishParikh.wordpress.com) પર સર્જન થઈ રહ્યું છે ત્યારે આ પ્રશ્ન મરા મનને સતત સતાવ્યા કરે છેઃ

આજ સુધીમાં ગુજરાતી સાહિત્યકાર નોબેલ પ્રાઈઝ જીતે એ નિશાન તાકવામાં આવ્યું છે? નિશાન જ ન તાકવામાં આવ્યું હોય તો એ માટે પ્રયત્નો તો થયા જ ન હોય!

ગુજરાતી ભાષાના અનેક મહાન સાહિત્યકારો થઈ ગયા છે જે અક્ષરદેહે અમર છે પણ જો સંન્નિષ્ઠ પ્રયત્નો થયા હોત તો એમાંના એકાદને નહીં પણ કેટલાકને નોબેલ પ્રાઈઝ જરૂર મળ્યું હોત.

ગાંધીજીનું નામ તો આપણી સમક્ષ છે જ.

નોબેલ પ્રાઈઝ કક્ષાનું સાહિત્ય સર્જનારા સ્વર્ગસ્થ સાહિત્યકારોની યાદી હું હવે પછી આપીશ. પણ અહીં મારે એક જ નામ આપવાનું હોય તો એ છેઃ પન્નાલાલ પટેલ.

ગુજરાતી સાહિત્યજગતનો એક ચમત્કાર છે પન્નાલાલ પટેલ! વર્ષો પહેલાં અમદાવાદંમાં એમના ઘરમાં એમની મેં મુલાકાત લિધી હતી. એ વખતે ઘણી વાતો થયેલી. ગ્રામજીવનની એમની નવલકથાઓને મેં નોબેલ પ્રાઈઝ વિજેતા પર્લ બકની “ગુડ અર્થ્” કક્ષાની ગણાવેલી, ને જો એમની કથાઓના અંગ્રેજીમાં અનુવાદ થાય તો એમને પણ નોબેલ પ્રાઈઝ મળી શકે એમ જણાવેલું.

ઊંચું નિશાન (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)
નિશાન
ઊંચું
નોબેલ
પ્રાઈઝ.

ગુજરાતી સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ મળે એ માટે આપણૂં અર્જુન-લક્ષ્ય હો.
ગુરુ દ્રોણાચાર્યે એમના પાંડવ-કૌરવ વિદ્યાર્થિઓની પરીક્ષા લીધેલી ત્યારે એમને ઝાડ પરના નકલી પક્ષીની આંખ વીંધવા કહેલું. બધા વિદ્યાર્થીઓમાંથી અર્જુન એક લક્ષ્યથી આંખ વીંધી શકેલો.
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)  
કુલ ૨૮૦ શબ્દ …
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: