શ્રી ગણેશ થશે બે નવી કેટેગોરીના આવતી કાલે

શ્રી ગણેશ થશે બે નવી કેટેગોરીના આવતી કાલે આ બ્લોગ (www.GirishParikh.wordpress.com) પર.

૧.  નોબેલ પ્રાઈઝ
“ગુજરાતી સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ કઈ રીતે મળે?” મૂળ ગુજરાતીમાં સર્જાતું પુસ્તક.
અને એનો અંગ્રેજીમાં અવતારઃ “How Can a Writer in Gujarati Win the Nobel Prize? (Tentative Title).
આ વિષયના પોસ્ટ અવાર નવાર કરતો રહીશ. અત્યાર સુધીમાં “પ્રકીર્ણ” વિભાગમાં આ વિષય પર કરેલા બધા પોસ્ટ આ નવી કેટેગોરીમાં મૂવ કરીશ.
૨.  “લયસ્તરો”નો આનંદ
આજ સુધીમાં આ લખનારે “લયસ્તરો” પર અનેક પ્રતિભાવો પોસ્ટ કર્યા છે.
એમાંના ઘણાખરા “ગિરીશના ભાવ પ્રતિભાવ” વિભાગમાં પોસ્ટ કર્યા છે.
“લયસ્તરો” વિશેના અત્યાર સુધી પોસ્ટ કરેલા બધા જ પ્રતિભાવો તથા નવા પ્રતિભાવો ધીમે ધીમે આ નવી કેટેગોરીમાં પોસ્ટ કરતો રહીશ.
અલબત્ત, “ગિરીશના ભાવ પ્રતિભાવ” વિભાગમાં પોસ્ટ કરેલા આ વિષયના બધા પોસ્ટ ધીમે ધીમે આ નવી કેટેગોરીમાં મૂવ કરતો રહીશ.
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)     
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: