મનોજની ગઝલનો “મનોમય” શેર

“લયસ્તરો” પર તીર્થેશે મનોજ ખંડેરિયાની મનોમય ગઝલ “આસપાસ” પોસ્ટ કરી છે.

હકીકતમાં મનોજની ગઝલો મનોમય હોય છે! મનોજની ગઝલોની વિશિષ્ટતા મારે એક જ શબ્દમાં વર્ણવવી હોય તો શબ્દ છેઃ “મનોમય”.

ગઝલનો પ્રત્યેક શેર મનનીય છે. આ શેર વિશેષ ગમ્યોઃ

કૈં શૂન્યતાના થર ચડ્યા અંબરની આસપાસ
એકલતા કેવી વ્યાપી છે ઇશ્વરની આસપાસ
શૂન્ય ભારતની ભેટ છે જગતને.
અંબર એ ઇશ્વરનું જ સર્જન છે અને એ એક છે. એક પછી આવતા શૂન્યના થરનું અમૂલ્ય મૂલ્ય આપણે તો કલ્પવાનું જ રહ્યું!
અને છતાં ઇશ્વરની આસપાસ છે એકલતા! એક અને પછીની શૂન્યોનું સાચું મૂલ્ય કોણ સમજી શકે?
મારી દૃષ્ટિએ મેં શેર વિશે થોડા શબ્દો લખ્યા, પણ શેરનું ચિંતન કરીને અનેક અર્થો તારવી શકાય અને અનેક શબ્દો લખી શકાય.
અને એ જ ખૂબી છે મહાન સાહિત્યની.
અલબત્ત, મનોજ ખંડેરિયાનાં સર્જનો નોબેલ પ્રાઈઝ કક્ષાનાં છે.
શેરમાં “કૈ”ની જગાએ “કૈં” જોઈએ!
મનોજ ખંડેરિયાની “આસપાસ” ગઝલની લીંકઃ
http://layastaro.com/?p=13363
 
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: