ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગનો માળી !

વિવેકે “લયસ્તરો” પર ગૌરવ ઠાકરની ગઝલ “તું તો માળી છે” પોસ્ટ કરી છે.
આ લખનારે આ પ્રતિભાવ પોસ્ટ કર્યોઃ
“માનશો? આ શેર ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીગના ક્ષેત્રને પણ લાગુ પડે છેઃ
કેમ હાંફે છે ? તું તો માળી છે,
પાનખર છે આ, પ્રલય થોડો છે ?
આ વિશે http://www.GirishParikh.wordpress.com બ્લોગની “ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગ” કેટેગોરીમાં લખવા પ્રયત્ન કરીશ.
ઉમેરું છું કે “શેર” શબ્દ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગ ક્ષેત્રનો પણ છે!”
 
બાગ બગીચાઓમાં ફૂલોના છોડ ઉગાડનાર ને બાગ બગીચાઓની સંભાળ રાખનાર છે માળી. માળીનું એ કર્મક્ષેત્ર છે. અને વસંત પછી પાનખર આવે ત્યારે માળીએ પોતાનું કર્મક્ષેત્ર છોડી દેવાનું નથી. પાનખર પ્રલય તો નથી જ અને ધીરજ રાખીને માળીએ પોતાનું કર્તવ્યકર્મ કર્યે જવાનું છે.
અને ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણે આપેલા ઉપદેશ મુજબ માળી જો કર્મફળની આશા વિના પોતાનું બને એટલું શ્રેષ્ઠ કર્મ કરે તો એ યોગ જ કરે છે.
ઈન્વેસ્ટર ટ્રેડીંગ ક્ષેત્રનો માળી છે ઈન્વેસ્ટર ટ્રેડર. એનું કાર્યક્ષેત્ર છે યોગ્ય ઈનવેસ્ટમેન્ટો ટ્રેડો કરીને મુડી વધારવી તથા મુડીને સાચવવી.
દેખીતું છે કે માર્કેટ ઉપર જાય છે અને નીચે પણ આવે છે. પણ ઈન્વેસ્ટર ટ્રેડીંગ ક્ષેત્રના માળીએ પોતાનું નિર્ધારિત કર્મ બને એટલી શ્રેષ્થ રીતોથી કર્યે જવાનું છે. અને જો કર્મફળની આશા વિના એ કર્મો કરવામાં આવે તો એ યોગ જ છે.
(માળી અન્ય ક્ષેત્રોમાં પણ હોઈ શકે છે.
યાદ આવે છે મારા સ્વ. પૂજ્ય પિતાજી શ્રી હરિભાઈ પરીખ. “ધરતી” માસિક એમને અત્યંત પ્રિય હતું અને પંદરમી ઓગસ્ટ, ૧૯૪૭ના દિવસે એ શરૂ થયું ત્યારથી એના ગ્રાહક હતા. એમાં લેખો પણ લખતા.
“ધરતી”ના એ વખતના તંત્રી સ્વ. શ્રી પ્રભાતકુમાર દેસાઈને પિતાજી ઘણી વાર મળતા અને “ધરતી”ના વિકાસ માટે સજેશનો આપતા. પ્રભાતકુમાર એમને “ધરતી”ના “માળી” કહેતા!)
ગૌરવ ઠાકરની “તું તો માળી છે” ગઝલની લીંકઃ
http://layastaro.com/?p=13346
 
All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: