નવી વેબસાઈટનું સજેશનઃ “ગદ્યરત્નો”

“લયસ્તરો”ની  અગિયારમી વર્ષગાઠના પ્રસંગે એ વેબસાઈટ પર પોસ્ટ કર્યુંઃ
“લયસ્તરો”, “લયસ્તરો”ની ટીમ, તથા “લયસ્તરો”ના ભાવકોને શબ્દપૂર્વક, પ્રેમપૂર્વક અભિનંદન.
લયસ્તરો”ના કેટલાક કવિઓ નોબેલ પ્રાઈઝ ક્ક્ષાનાં કાવ્યોનું સર્જન કરે છે.
‘ગદ્યરત્નો’ નામની નવી વેબસાઈટ શરૂ કરવાનું સજેશન કરું છૂ. આ વિશે http://www.GirishParikh.wordpress.com બ્લોગ પર વધુ લખવા પ્રયત્ન કરીશ.”
 
સજેસ્ટ કરેલી “ગદ્યરત્નો” વેબસાઈટ વિશે વધુઃ
ગુજરાતી સાહિત્યમાંથી શ્રેષ્ઠ ગદ્યખંડો આ વેબસાઈટ આપવા જોઈએ.
દરેક ગદ્યખંડની શબ્દમર્યાદા કેટલી રાખવી એ “ગદ્યરત્નો”ની ટીમ નક્કી કરે. દાખલા તરીકે કોઈ પણ ગદ્યખંડ ૫૦૦ શબ્દોથી વધુ ન હોવો જોઈએ.
કોઈ પણ સર્જકના સર્જનોમાંથી સુવાક્યો પસંદ કરી એનો પણ ગદ્યખંડ બનાવી શકાય. જુદા જુદા સર્જકોના એક વિષય પરના વિચારો લઈને પણ ગદ્યખંડ બનાવી શકાય. આ રીતે “ગદ્યરત્નો” વેબસાઈટમાં વૈવિધ્ય આવશે.
જે કોઈ ગદ્યખંડ પસંદ કર્યો હોય એ ઉત્કૃષ્ટ હોવો જોઈએ.
ગદ્યખંડ શાથી પસંદ કર્યો એ આસ્વાદમાં આવશે.
અન્ય ભાષાઓમાંથી ગુજરાતીમાં થયેલાં શ્રેષ્ઠ અનુવાદો, રૂપાંતરો, ભાવાનુવાદો, વગેરેમાંથી પણ ગદ્યખંડો લઈ શકાય.
કોપીરાઈટ હોલ્ડરોની અનુમતિ લેવી જોઈશે. પણ “ગદ્યરત્નો” વેબસાઈટ આર્થિક લાભ માટે ન હોવાથી પરમીશનો મળવી જોઈએ. વળી ગદ્યખંડો સર્જકોના ગદ્યસાહિત્યની ઝલક દર્શાવશે — પરમીશન માટેની વિનંતીમાં આ પણ જણાવવું જોઈએ.
“લયસ્તરો” પર પોસ્ટ કરેલ “અગિયારમી વર્ષગાંઠઃ ૩૫૦૦ પોસ્ટ”ની લીંકઃ
http://layastaro.com/?p=13265
 
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: