“ગુજરાતી સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ કઈ રીતે મળે?” પુસ્તક !

http://www.girishparikh.wordpress.com/ બ્લોગ પર “પ્રકીર્ણ” કેટેગોરીમાં “ગુજરાતી સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ કઈ રીતે મળે?” એ વિષય પર કેટલાક પોસ્ટ મૂક્યા છે. આપ આખો “પ્રકીર્ણ” વિભાગ જોશો તો બધા જ પોસ્ટ જોવા મળશે.

મારે ૧૧૨ પાનામાં પ્રગટ થાય એવું “ગુજરાતી સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ કઈ રીતે મળે?” પુસ્તક લખવું છે. યોગ્ય પ્રકાશકની શોધમાં છું.

નોબેલ પ્રાઈઝ પુસ્તક પ્રગટ કરવાનો મહિમા !

ગાંધીજીને બે નોબેલ પ્રાઈઝ મળવાં જોઈતાં હતાંઃ શાંતિનું તથા સાહિત્યનું. નોબેલ પ્રાઈઝ કમીટી એ ભૂલ ગુજરાતી સાહિત્યકારને આપીને કઈક અંશે સુધારશે એમ માનું છું. જો કે નોબેલ પ્રાઈઝ યોગ્ય ગુજરાતી સાહિત્યકારને જ મળવું જોઈએ.

હું દૃઢપણે માનું છું કે મૂળ ગુજરાતીમાં લખાયેલું “ગુજરાતી સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ કઈ રીતે મળે?” પુસ્તક તથા એનો અંગ્રેજીમાં અનુવાદ ગુજરાતી સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ અપાવવામાં નિમિત્ત બનશે. નોબેલ પ્રાઈઝ ક્યારે અને કયા ગુજરાતી સાહિત્યકારને મળશે એ કહી શકતો નથી.

માતૃભાષાનું વિશ્વભરમાં ગૌરવ થશે. પુસ્તકના પ્રકાશક તથા લેખકનું પણ ગૌરવ થશે.

પુસ્તક લગભગ ૧૧૨ પાનાનું બનાવવાની ધારણા છે. મૂળ ગુજરાતીમાં લખીને પુસ્તકનો અંગ્રેજીમાં અનુવાદ પણ કરીશ. અંગ્રેજી પુસ્તક નોબેલ પ્રાઈઝ કમીટી પર મોકલવું જોઈશે.

“ગુજરાતી સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ કઈ રીતે મળે?” મૂળ ગુજરાતી પુસ્તક તથા એનો અંગ્રેજીમાં અનુવાદ “How Can a Writer in Gujarati Win the Nobel Prize? (Tentative Title) રવિવાર, મે ૧, ૨૦૧૬, મહાગુજરાત સ્થાપના દિને અમદાવાદમાં સમારંભ કરીને પ્રકાશિત કરી શકાય.

છે કોઈ પ્રકાશક તૈયાર ?

(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: