દરેક સાહિત્યસર્જકને ચેતવણી !

દરેક સાહિત્યસર્જકે નવીન બેંકરે નીચેની લીંક પર આલેખેલી ઘટના વાંચવી જ જોઈએ!

https://gadyasarjan.wordpress.com/2015/12/17/mahagranth-uttejanaa-jagaavi-rahyoche/

આપ સાહિત્યસર્જક હો કે ન હો, ઉપરની લીંકમાં આલેખેલી ઘટના વિશે આપના નિખાલસ વિચારો મને અવશ્ય girish116@yahoo.com સરનામે લખી મોકલશો. આપ સર્જક હો તો આપના અનુભવો પણ મોકલશો.

આપ સર્જક હો તો આપને એક પ્રાણપ્રશ્ન પૂછું છું. Please be brutally honest in answering it, and please send your answer to me. I wouldn’t post and/or publish it with your name without your permission.

પ્રાણપ્રશ્નઃ હું શા માટે લખું છું ?
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: