ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ ૨૫ નાઈકી (NKE)

આજે ગુરુવાર, ડીસેમ્બર ૧૭, ૨૦૧૫ના રોજ નાઈકીનું જાન્યુઆરી ૧૫, ૨૦૧૬ (એક્સપીરેશન ડેઈટ)નું ૧૩૦ (સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસ)નું ૪.૩૦ના ભાવે એક પુટ ઓપ્શન લખ્યું.

જાન્યુઆરી ૧૫, ૨૦૧૬ના રોજ જો નાઈકી ૧૩૦ કે ૧૩૦ની નીચે ક્લોઝ થાય તો ૧૩૦ના ભાવે ૧૦૦ શેર ૧૦૦ શેર (એક ઓપ્શનના ૧૦૦ શેર હોય છે) ખરીદવા પડશે, અને જો નાઈકી ૧૩૦ ઉપર ક્લોઝ થાય તો શેર ખરીદવા નહીં પડે.

દર શેરના ૪.૩૦, એટલે ૧૦૦ શેરના એક પુટ ઓપ્શનના ૪૩૦ મળી જ ગયા છે — સ્ટોકની પ્રાઈસ ગમે તે થાય.
ઓપ્શન એક્સપીરેશન ડેઈટ શુક્રવાર, જાન્યુઆરી ૧૫, ૨૦૧૬ આજથી ૨૯ દિવસો પછી છે. જો ૧૦૦ શેર ૧૩૦ ના ભાવે ખરીદવા પડે તો ૧૩૦૦૦નું રોકાણ થાય — આ કમીટમેન્ટ પર ૪૩૦ મળ્યા. એટલે ૩.૩% ટકા મળ્યા. વાર્ષિક ૪૧.૬% ટકા મળ્યા ગણાય. (૨૯ દિવસોમાં ૩.૩% તો ૩૬૫ દિવસોમાં ૪૧.૬%.)
નોંધઃ એક મિત્રે નાઈકી સ્ટોક સજેસ્ટ કર્યો હતો. એપલ કરતાં એ વધારે સારો છે એમ એમણે જણાવ્યું હતું.
એપલ અને નાઈકી બન્ને સ્ટોક ડાઉ જ્હોન્સ  ઈન્ડસ્ટ્રિયલ એવરેજના ૩૦ સ્ટોકમાં છે.
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.) 
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: