મારાં બાઃ કંકુબા: ૩

બાવળાથી ચાર માઈલ દૂર આવેલા અમારા ગામ કેરાળામાં ચપ્પાથી પેન્સીલ છોલતાં મારી આંગળી કપાઈ ગયેલી. બા ખૂબ જ રઘવાયાં થઈને મારી કપાયેલી આંગળીએ રૂ બાળીને એ લગાવવા માડ્યાં.
કેરાળામાં ડોક્ટર નહોતા. પિતાજી મને બાવળાના દવાખાનામાં લઈ ગયા. આંગળી સાથે કપાયેલી આંગળી જોડીને તથા અન્ય ઉપચાર કરીને કંપાઉન્ડરે પાટો બાંધ્યો.
પ્રભુકૃપા તથા બાના આશીર્વાદથી કેટલાક દિવસોમાં આંગળી જોડાઈ ગઈ ત્યારે બાને શાંતિ થઈ.
મારા ડાબા હાથના અંગુઠાની જમણી બાજુની આંગળી કપાયેલી — હજુ પણ આંગળીના કપાયેલા ભાગના આંગળી સાથેનું જોડાણ ટેરવા પર સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે — અને એ જોતાં યાદ આવે છે બા અને મોટાભાઈ (પિતાજીને હું, મારા સ્વ. બે મોટા ભાઈઓ અને એક સ્વ. બહેન “મોટાભાઈ” કહેતાં.)
(વધુ હવે પછી …)
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.) 
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: