“મહાગ્રંથ” વધાવો … ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

ગુજરાતીઓ
સૌ
“મહાગ્રંથ”
વધાવો … !
નોંધઃ “વધાવો”ની જગાએ “વસાવો” મૂકી શકાય — પણ ગુજરાતીઓને એ ગમશે ખરું ?
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: