ગુજરાતીઓ સહુ આવો … “મહાગ્રંથ” વધાવો … !

“મહાગ્રંથ”ના સંપાદન અને પ્રકાશનનું ભગીરથ કાર્ય કરવા બદલ ધન્યવાદ. પણ પુસ્તકના પ્રસાર, પ્રચાર તથા વેચાણનું કાર્ય મહાભગીરથ કાર્ય છે. મારું પુસ્તક “આદિલના શેરોનો આનંદ” ગુજરાતીઓના ઘેરે ઘેર પહોંચવું જોઈએ — આ કાર્ય કેવી રીતે કરવું એ કોઈ ગુજરાતી બતાવશે?
–ગિરીશ પરીખ
“મહાગ્રંથ”ની પ્રસ્તાવનાની Link:
https://gadyasarjan.wordpress.com/2015/12/09/%e0%aa%ae%e0%aa%b9%e0%aa%be%e0%aa%97%e0%ab%8d%e0%aa%b0%e0%aa%82%e0%aa%a5-%e0%aa%b8%e0%aa%82%e0%aa%b5%e0%aa%b0%e0%ab%8d%e0%aa%a7%e0%aa%a8-%e0%aa%ae%e0%aa%be%e0%aa%a4%e0%ab%83%e0%aa%ad/#comment-1141
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: