+ગિરીશ ઈનવેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ ૨૩ ૨૩A સ્પાય ઓપ્શન

આજે શુક્રવાર, ડીસેમ્બર ૧૧, ૨૦૧૫ના રોજ સ્પાય (SPY)નું જાન્યુઆરી ૧૫, ૨૦૧૬ (એક્સપીરેશન ડેઈટ)નું ૨૦૨ (સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસ)નું કોલ ઓપ્શન ૪.૫૩ના ભાવે ખરીદ્યું.
મંગળવાર, ડીસેમ્બર ૧૫, ૨૦૧૫ના રોજ ઉપરનું ઓપ્શન ૫.૫૯ના ભાવે વેચ્યું.
નોંધઃ જે ટ્રેડ કે ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ક્લોઝ થાય ત્યારે જો એકંદરે નફો મળ્યો હોય તો એ પોસ્ટના ટાઈટલ આગળ + મૂકીશ, અને જો એકંદરે ખોટ ગઈ હશે તો – મૂકીશ.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: