+ગિરીશ ઈનવેસ્ટમેન્ટ ટ્રેડીંગઃ ૨૧ ૨૧A સ્પીરીટ એર લાઈન્સનું ઓપ્શન

શુક્રવાર, ડીસેમ્બર ૧૮, ૨૦૧૫, ઓપ્શન એક્સ્પીરેશનના દિવસે સ્પીરીટ એર લાઈન્સનો સ્ટોક ૪૦.૪૧ પ્રાઈસે ક્લોઝ થયો. નવ દિવસમાં પુટ ઓપ્શનની આવક શેર દીઠ ૧.૧૫ની થઈ અને કમીટમેન્ટ હતું ૪૦ના ભાવે શેર ખરીદવાનું — જો સ્ટોક ઓપ્શન એક્સ્પીરેશના દિવસે ૪૦થી નીચે ક્લોઝ થાય તો. નવ દિવસમાં ૪૦ પર ૨.૮૮% મળ્યા. ઍટલે વાર્ષિક ૧૧૬.૬% થયા.
બુધવાર, ડીસેમ્બર ૯, ૨૦૧૫ના રોજ સ્પીરીટ એર લાઈન્સ (SAVE)નું ડીસેમ્બર ૧૮, ૨૦૧૫ (એક્સીપીરેશન ડેઈટ)નું ૪૦ (સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસ)નું પુટ ઓપ્શન ૧.૧૫ના ભાવે લખ્યું.
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: