+ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ ૧૫ ૧૫A નોવા ગોલ્ડ (ડે ટ્રેડ): પ્રથમ નફો

ગુરુવાર, ડીસેમ્બર ૩, ૨૦૧૫ના રોજ નોવા ગોલ્ડ (NG)ના શેર ૩.૯૩ના ભાવે ખરીદ્યા તથા એ જ દિવસે એ જ શેર ૩.૯૮ના ભાવે વેચ્યા. આ રીતે ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્ર્ડીંગમાં આ પ્રથમ નફો થયો.

નોંધઃ જે ટ્રેડ કે ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ક્લોઝ થાય ત્યારે જો એકંદરે નફો મળ્યો હોય તો એ પોસ્ટના ટાઈટલ આગળ + મૂકીશ, અને જો એકંદરે ખોટ ગઈ હશે તો – મૂકીશ.

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: