ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ ૧૧ ઈન્ટેલ (INTC)

***Updated on August 3, 2016***

સોમવાર, નવેમ્બર ૩૦, ૨૦૧૫ના રોજ ઈન્ટેલના શેર ૩૪.૮૪ના ભાવે ખરીદ્યા.

ઈન્ટેલનું જાન્યુઆરી ૧૫, ૨૦૧૬ (એક્સપીરેશન ડેઈટ)ના ૩૫ (સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસ)ના કોલ ઓપ્શન ૧.૦૩ના ભાવે લખ્યા. ઓપ્શન એક્સ્પાયર થયાં.
ફેબ્રુઆરી ૧૭, ૧૬ના રોજ જુલાઈ ૧૫, ૧૬નાં ૩૫નાં કોલ ઓપ્શન .૨૭ના ભાવે લખ્યાં. ઓપ્શન એક્સ્પાયર થયાં.
જુલાઈ ૧૮, ૧૬ના રોજ ઓગસ્ટ ૧૯, ૧૬ (એક્સપીરેશન ડેઈટ)નાં ૩૫ સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસનાં કોલ ઓપ્શન .૮૫ના ભાવે લખ્યાં.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: