+ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ ૧૦ શેવરોન શેર (CVX)

***Updated on August 1, 2016***

સોમવાર, નવેમ્બર ૩૦, ૨૦૧૫ના રોજ શેવરોનના શેર ૯૧.૬૨ના ભાવે ખરીદ્યા.
શેવરોનનું જાન્યુઆરી ૧૫, ૨૦૧૬ (એક્સપીરેશન ડેઈટ)નું ૧૦૦ (સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસ)નું
૭૦ સેન્ટના ભાવે કોલ ઓપ્શન લખ્યું જે એક્સ્પાયર થયું.
જાન્યુઆરી ૨૭, ૨૦૧૬ના રોજ માર્ચ ૧૮, ૨૦૧૬ (એક્સ્પીરેશન ડેઈટ)નું ૯૫ (સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસ)નું ૭૫ સેન્ટના ભાવે લખ્યું જે એસાઈન થયું અને માર્ચ ૧૯, ૨૦૧૬ના રોજ શેર ૯૫ના ભાવે વેચાઈ ગયા.
માર્ચ ૧૦, ૨૦૧૬ના રોજ શેર દીઠ ૧.૦૭ ડીવીડન્ડ મળ્યું હતું.
ટોટલ રીટર્નઃ લગભગ ૪ મહિનામાં શેર દીઠ કુલ મળ્યા ૯૫ + .૭૦ + .૭૫ + ૧.૦૭ = ૯૭.૫૨. કોસ્ટ બેઝીઝઃ ૯૧.૬૨. નફોઃ ૫.૯૦ ૬.૪૪% એન્યુલાઈઝ્ડઃ ૧૯%.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: