-3ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ ૮ ૮A આઈબીએમ શેર (IBM)

***કોલ ઓપ્શન વેચવાના .૭૬ મળેલા. એટલે કોસ્ટ બેઝીઝ ૧૩૮.૫૯ થઈ.
જાન્યુઆરી ૨૦ના રોજ ૧૧૮.૪૭ના ભાવે શેર વેચ્યા. શેર દીઠ ખોટઃ ૨૦.૧૨. ૧૫%.

In another 2 accounts did similar trades and had similar losses.***

૮A

મંગળવાર, ડીસેમ્બર ૨૨, ૨૦૧૬ના રોજ જાન્યુઆરી ૧૫, ૨૦૧૬ (એક્સ્પીરેશન ડેઈટનાં) ૧૪૨ (સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસનાં) કોલ ઓપ્શન .૭૬ના ભાવે લખ્યાં.

આજે સોમવાર, નવેમ્બર ૩૦, ૨૦૧૫ના રોજ આઈબીએમના શેર ટ્રેડીંગ માટે ૧૩૯.૩૫ અને ૧૩૯.૨૭ના ભાવે ખરીદ્યા.
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: