-2ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડ્રીંગઃ ૬ ફ્રીમોન્ટ મેકમોરાન શેર (FCX)

***એચઆઈ
જાન્યુઆરી ૧૧, ૨૦૧૬ના રોજ સ્ટોપ થયો હોવાથી ૪.૪૯ના ભાવે શેર વેચી દીધા. શેર દીઠ ખોટઃ ૩.૬૭. ૪૫% બીજા એક એકાઉન્ટમાં પણ આ મુજબનો ટ્રેડ કરેલો જેની પણ આવી  જ ખોટ ગઈ! ***.

આજે શુક્રવાર, નવેમ્બર ૨૭, ૨૦૧૫ના રોજ ફ્રીમોન્ટ મેકમોરાન શેર (FCX) ૮.૧૯ અને ૮.૧૬ના ભાવથી ખરીદ્યા. લગભગ અઢી ટકા ડીવીડન્ડ મળશે જે રીઈનવેસ્ટ કરીશ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: