+ગિરીશ ઈનવેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ ૫ ૫A માઈકલ કોર્સ (KORS)

***એકસઓ
ફેબ્રુઆરી ૨, ૨૦૧૬ના રોજ ૫૦ સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસનાં ઓપ્શન લખ્યાં જેના ઓપ્શન દીઠ .૭૦ મળ્યા. એટલે શેર દીઠ કોસ્ટ બેઝીઝ ૪૧.૬૨ થઈ.
શેર ફેબ્રુઆરી ૫, ૨૦૧૬ના રોજ એસાઈન થયા અને ૫૦ના ભાવે વેચાઈ ગયા. શેર દીઠ ૮.૩૮ નફો થયો. લગભગ ૨ ૧/૨ મહિનામાં ૨૦% નફો થયો. અન્યુલાઈઝ્ડઃ ૯૭%.***

શુક્રવાર, ડીસેમ્બર ૧૮, ૨૦૧૫, ઓપ્શન એક્સપીરેશન દિવસે સ્ટોક ૩૯.૭૦ પ્રાઈસે ક્લોઝ થયો. ૪૫ સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસનાં કોલ ઓપ્શન લખેલાં (એટલે વેચેલાં) એ એક્સપાયર થયાં. ૪૨.૩૨ કોસ્ટ બેઝીઝ પર .૫૫ મળેલા એટલે ૧.૩% મળ્યા. ૨૪ દિવસોમાં (નવેમ્બર ૨૪થી ડીસેમ્બર ૧૮) આ મળ્યા એટલે વાર્ષિક  ૧૯.૮% મળ્યા. સ્ટોક હજુ એકાઉન્ટમાં છે.

મંગળવાર, નવેમ્બર ૨૪, ૨૦૧૫ના રોજ માઈકલ કોર્સના ૪૨.૮૭ ડોલરના ભાવે શેર ખરીદ્યા. .૫૫ના ભાવે કવર્ડ કોલ પણ લખ્યા. આ રીતે એક શેરની કોસ્ટ બેઝીઝ ૪૨.૩૨ થઈ. (૪૨.૮૭ – .૫૫ = ૪૨.૩૨).

આ સ્ટોક સ્પેક્યુલેટીવ છે એટલે જો આપ ખરીદો તો પ્રમાણમાં ઓછા શેર ખરીદશો.

દરેક ઈનવેસ્ટમેન્ટ અને ટ્રેડમાં ઓછા વત્તા પ્રમાણમાં પૈસા ગુમાવવાનું જોખમ હોય છે એ પણ ધ્યાનમાં રાખશો. આપના જોખમે જ કોઈ પણ ઈનવેસ્ટમેન્ટ અને અથવા ટ્રેડ કરશો.

ઉપરની સ્પષ્ટતા કર્યા પછી ઉમેરું છું કે મેં જે કર્યા હોય એ ઈનવેસ્ટમેન્ટો અને ટ્રેડો વિશે જ “ગિરીશ ઈનવેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગ” વિભાગમાં લખીશ.

(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)

 
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: