“રામલાલા”ની રસમય કથા

“રામલાલા”ની રસમય કથા
“રામલાલા જય રામલાલા” (બાળ રામનું ગીત) ની લીંકઃ
https://girishparikh.wordpress.com/2010/04/27/%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AA%BE-%E0%AA%9C%E0%AA%AF-%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AA%BE-%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%B3-%E0%AA%B0%E0%AA%BE/
The Story of Ramalala ની લીંકઃ
https://girishparikh.wordpress.com/2010/04/27/the-story-of-ramalala/
રામલાલાની રસમય કથા
રામલાલા કહેવાતા બાળ રામની આ રસમય કથા છે. આ બનેલી વાત છે.
એક વખત કોલકતા પાસેના દક્ષિણેશ્વરના મંદિરમાં એક મહાન સંત રહેતા હતા. એમનું નામ હતું શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ. એમના જીવનનો આ એક રોમાંચક પ્રસંગ છે.
દક્ષિણેશ્વરમાં શ્રી રામકૃષ્ણે કરેલી ઘણાં વર્ષોની આધ્યાત્મિક સાધનાઓ દરમિયાન એક વખત જટાધારી નામના સાધુ આવ્યા. એ શ્રી રામના મહાન ભક્ત હતા. એમના ઈષ્ટદેવ હતા બાળ રામ. એ બાળ રામની ધાતુની મૂર્તિની પૂજા કરતા અને એને રામલાલા કહેતા.
સાધુ શ્રી રામમાં એટલા બધા ભક્તિમય હતા કે એમને મૂર્તિમાં સાક્ષાત શ્રી રામનાં દર્શન થતાં.
સાધુ શ્રી રામને જમાડતા, એમની સાથે રમતા, અને રાતે એમને સૂવડાવતા. પણ જટાધારી નામના એ સાધુએ બાળ રામનાં એમને વારંવાર થતાં દૈવી દર્શનો વિશે કોઈને કહ્યું નહોતું.
પણ શ્રી રામકૃષ્ણે જાણી લીધું કે જટાધારી કોઈ સાધારણ સાધુ નથી. એ રામલાલાની મૂર્તિમાં ખરેખર શ્રી રામને જોતા હતા. શ્રી રામકૃષ્ણે જટાધારીને દક્ષિણેશ્વરમાં વધુ દિવસો રહેવા વિનંતી કરી.
(વધુ હવે પછી …)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: