ગિરીશ ઈનવેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ ૪ ફાઈઝર શેર

આજે સોમવાર, નવેમ્બર ૨૩, ૨૦૧૫ના રોજ ૩૧.૫૫ ડોલરના ભાવથી ફાઈઝર (PFE) શેર ખરીદ્યા. વર્ષનું ૩%થી વધુ ડીવીડન્ડ મળશે જે રીઇન્વેસ્ટ કરીશ.
શેર ઓછામાં ઓછું એક વર્ષ  રાખવાની ધારણા છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: