રસમય પ્રેરક પુસ્તકોનો રોટેટીંગ રેક

મોડેસ્ટો, કેલિફોર્મિયામાં રહેતો આ લખનાર ઘરથી નજીકના સીવીએસ ફાર્મસી અને સેવ માર્ટ (અમેરિકન ગ્રોસરી સ્ટોર)માં જાય છે.

બન્ને સ્ટોરોમાં “CHOICE BOOKS” (ભાવાર્થઃ મનપસંદ પુસ્તકો) નામ વાળો લાકડાનો રોટેટીંગ રેક છે. દરેક રેકમાં  વધુ વેચાય એવાં લગભગ ૫૦ અંગ્રેજી પુસ્તકો હોય છે. ચોઈસ બૂક્સના આવા રેક અમેરિકાના ઘણા સ્ટોરોમાં હોવા જોઈએ એમ માનું છું.
CHOICE BOOKSની વેબ સાઈટઃ
www.ChoiceBooks.org .
કંપની નોનપ્રોફીટ લાગે છે. એનું સૂત્ર છેઃ “Reading to enrich your life.” (ભાવાર્થઃ તમારા જીવનને સુખમય કરવા વાંચન).
CHOICE BOOKS ના રોટેટીંગ રેક ફેરવત્તાં અને કોઈ કોઈ પુસ્તકોનાં પાનાં ફેરવતાં મને આ વિચાર આવ્યોઃ
“રસમય પ્રેરક પુસ્તકો” નામના વધુ વેચાય એવાં ગુજરાતી પુસ્તકોના રેક અમેરિકા અને કેનેડાના સેંકડો ગ્રોસરી સ્ટોરો, વગેરેમાં મૂકી શકાય. પુસ્તકોના વેચાણમાંથી સ્ટોર-માલિકોને અમુક ભાગ મળે એટલે એ રેક મૂકવા દેશે.
શરૂઆતમાં ન્યૂ જર્સી જેવા શહેરમાં થોડા સ્ટોરોમાં રેક મૂકી ટેસ્ટ માર્કેટીંગ કરવું જોઈએ. થોડા મહિનાઓમાં કયાં અને કેટલાં પુસ્તકો વેચાય છે એ જાણવું જોઈએ. ન વેચાતાં કે ઓછાં વેચાતાં પુસ્તકોની જગાએ વેચાઈ શકે એવાં પુસ્તકો મૂકવાં જોઈએ.
ટેસ્ટ સ્ફળ થાય પછી અમેરિકા કેનેડાના અનેક સ્ટોરો, વગેરેમાં “રસમય પ્રેરક પુસ્તકોના રેક મૂકી શકાય.
આપને આ નફાકારક તથા ઉમદા કાર્યમાં રસ હોય તો પ્રતિભાવ અવશ્ય આપશો અને અથવા મને gparikh05@gmail.com સરનામે ઇ-મેઇલ કરશો.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: