બારણે બારણે પુસ્તક વેચાણ !: ૧ Selling books door to door !

તાજેતરમાં મારા એક અમેરિકન મિત્ર મારા ઘેર આવેલા. એમની સાથે મારા અંગ્રેજીમાં લખયેલા સ્વામી વિવેકાનંદ વિશેના પુસ્તક THE DAY OF GLOOM AND GLORY! (Available from www.CreateSpace.com/3802409)ના વેચાણ વિશે વાત થઈ.
મેં કહ્યું કે હરે કૃષ્ણ (ઈસ્કોન) સંસ્થાના ભક્તો બારણે બારણે (ડોર ટુ ડોર) જઈને પુસ્તકો વેચે છે!
ઈસ્કોન વિશ્વભરમાં લાખ્ખોની સંખ્યામાં પુસ્તકો વેચે છે!
“તમે ડોર ટુ ડોર પુસ્તક વેચ્યું છે?” મારા મિત્રે પ્રશ્ન કર્યો.
“ડોર ટુ ડોર તો મેં પુસ્તકો વેચ્યાં નથી પણ THE DAY OF GLOOM AND GLORY! છપાયું એ પછી ૧૦૦થી વધુ નકલો મેં વેચેલી. એ પહેલાં મેં એની પીડીએફ આવૃત્તિની પણ ત્રીસેક નકલો વેચેલી.” મેં જણાવ્યું.
“હવે કેમ વેચતા નથી?”
“હવે કેમ વેચતા નથી?” મિત્રનો બીજો પ્રશ્ન.
“હાલ હું વેચતો  નથી પણ જે વેચે એને વેચાણ થાય એ મુજબ પૈસા આપવા તૈયાર છું,” મેં જણાવ્યું.
ંમારા જાતઅનુભવને આધારે ઉમેરું છું કે THE DAY OF GLOOM AND GLORY! બેસ્ટસેલર બની શકે એમ છે.
THE DAY OF GLOOM AND GLORY!નું ડોર ટુ ડોર વેચાણ પણ થઈ શકે.
(વધુ હવે પછી …)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: