“ગીતોમાં વાર્તા” રસમય બાલકથાગીતોનો સંગ્રહ

આ લખનારના રસમય બાલકથાગીતોના સંગ્રહ “ગીતોમાં વાર્તા”નું વીઝન એના મનમાં આકાર લઈ રહ્યું છે. સ્ંગ્રહ સોમવાર, નવેમ્બર ૧૪, ૨૦૧૬ના દિવસે પ્રગટ થાય એવી લખનારની ઇચ્છા છે. નવેમ્બર ૧૪ જવાહર જન્મદિન છે — બાલદિન તરીકે એ દિવસ ઊજવાય છે.

આ બ્લોગ (www.GirishParikh.wordpress.com) પર “વાર્તા રે વાર્તા” વિભાગમાં સંગ્રહનાં મોટા ભાગનાં કથાગીતો આપ  વાંચી શકો છો.

અને બળકોને જો આપ ગાઈ શકતા હો તો ગાઈને અને ન ગાઈ શકતા હો તો પઠન  કરીને કથાગીતો સંભળાવશો. બાળકો ગુજરાતી ન સમજતાં હો તો ગુજરાતીમાં વાંચતા વાંચતાં એનો અંગ્રેજીમાં સાર કહેશો.

આપના અનુભવ અને બાળકોના રીસ્પોન્સ વિશે પ્રતિભાવો જરૂર આપશો.

અને “ગીતોમાં વાર્તા” સંગ્રહ કેવો બને તો બાળકોને અને આપને ગમે એ જણાવવા આપને વિનંતી કરું છું.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: