પાંચ વર્ષમાં દરેકની લાખ નકલો વેચાય એવાં ૧૦ પુસ્તકો

આ પુસ્તક પ્રસાર પ્રચારનું કાર્ય અમેરિકામાંથી થવું જોઈએ.

અમેરિકામાં ગુજરાતી સાહિત્ય સર્જનનાં મુખ્ય ધામો છેઃ ન્યૂ જર્સી, હ્યુસ્ટન, અને ઉત્તર કેલિફોર્નિયાનો બે એરીઆ.

ઉપરનાં દરેક સાહિત્ય-ધામમાંથી ત્રણ પુસ્તક પ્રસાર પ્રચાર કરનાર તૈયાર કરવા જોઈશે. આ નવ પુસ્તક પ્રચારકો પ્રસારકોનો થશે નવ રત્ન દરબાર.

પાંચ વર્ષમાં દરેકની દસ લાખ નકલો વેચાય એવાં પુસ્તકો કયાં? આ વિશે ભવિષ્યના પોસ્ટમાં લખીશ.

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: