નફાકારક પ્રવૃત્તિઃ ગુજરાતી પુસ્તક પ્રસાર પ્રચાર

અમેરિકામાં અને અમેરિકા દ્વારા ગુજરાતી પુસ્તક પ્રસાર પ્રચારની પ્રવૃત્તિ નફાકારક બની શકે એ અશક્ય લાગે છે? આ લખનાર ક્રેઝી છે એમ માનો છો? આ ધૂન છોડીને બીજો કોઈ ધંધો કરવાની સલાહ આપો છો?

આ જીવ સાહિત્યનો છે અને સાહિત્ય સર્જન મારા લોહીમાં છે. પણ એ સાહિત્ય જો વિશાળ વાચકવર્ગ સુધી ન પહોંચી શકે તો એ સર્જનનું પ્રયોજન શું? આ પ્રશ્ન મને મૂંઝવે છે.

અલબત્ત, દરેક સર્જનનો વાચકવર્ગ વિશાળ ન હોય, પણ “નિવૃત્તિની પ્રવૃત્તિ” જેવું પુસ્તક એની વિવિધ આવૃત્તિઓમાં (મુદ્રિત અમેરિકા-કેનેડાની આવૃત્તિ, મુદ્રિત ભારતની આવૃત્તિ, ઇ-બૂક, અંગ્રેજી ઉપરાંત અન્ય ભાષાઓમાં આવૃત્તિઓ, ઓડિયો બૂક્સ, વગેરે) વિશ્વભરમાં લાખ્ખોની સંખ્યામાં વેચાઈ શકે.

તાતી જરૂર છે મુખ્યત્વે વિવિધ માધ્યમો દ્વારા અસરકારક પ્રસાર પ્રચારની.

ભવિષ્યના પોસ્ટમાં મારું વીઝન રજૂ કરીશ. આ બ્લોગ (www.GirishParikh.wordpress.com) ની રોજ મુલાકાત લેતા રહેશો.

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: