હાશ થૈ ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

હાશ
થૈ
ભૈ
હાશ !

નોંધઃ એક વેબસાઈટ પર પ્રતિભાવમાં “હાશ થૈ” વાંચ્યું (એ થોડું રમુજી પણ લાગ્યું!) અને આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક સ્ફૂર્યું.
“ભૈ”ની જગાએ “બૈ” પણ મૂકી શકાય.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: