નફાકારક પ્રવૃત્તિઃ “નિવૃત્તિની પ્રવૃત્તિ” પુસ્તકનો પ્રસાર પ્રચાર: ૧

“પાંચ વર્ષમાં લાખ નકલો વેચી શકાય એવું ગુજરાતી પુસ્તક” પોસ્ટ જરૂર વાંચશો. લીંકઃ
https://wordpress.com/post/girishparikh.wordpress.com/8348
માનશો? નફાકારક પ્રવૃત્તિ બની શકે “નિવૃત્તિની પ્રવૃત્તિ” પુસ્તકનો પ્રસાર પ્રચાર!
આ લખી રહ્યો છું ત્યારે મારા ટેબલ પર છે શ્રી વિજય શાહ તથા હરિકૃષ્ણ મજમુદાર (‘હરિપ્રેમી’)નું વિજય શાહે હસ્તાક્ષર (ઓટોગ્રાફ) કરેલું પુસ્તક “નિવૃત્તિની પ્રવૃત્તિ”.
ઉપર આપેલી લીંકમાં આ લખનારનો “નિવૃત્તિની પ્રવૃત્તિ” પુસ્તકનો પરિચય-લેખ (એની લીંક આપી છે) ફરીથી (હા, ફરીથી) જરૂર વાંચશો. હૃદય અને આત્મા રેડીને એ લેખ લખાયો છે.
વિજય શાહ તથા હરિકૃષ્ણ મજમુદારે આ વિષય અર બીજું પુસ્તક પ્ણ લખ્યું છેઃ “નિવૃત્તિનું વિજ્ઞાન”.
બન્ને પુસ્તકોની માહિતિ આ લખનારના પુસ્તક “આદિલના શેરોનો આનંદ”માં આપી છે. આ રહી “આદિલના શેરોનો આનંદ” પુસ્તક વિશેની માહિતિની લીકઃ
https://girishparikh.wordpress.com/2013/01/13/%e0%aa%86%e0%aa%a8%e0%aa%82%e0%aa%a6%e0%aa%a6%e0%aa%be%e0%aa%af%e0%aa%95-%e0%aa%86%e0%aa%a6%e0%aa%bf%e0%aa%b2%e0%aa%a8%e0%aa%be-%e0%aa%b6%e0%ab%87%e0%aa%b0%e0%ab%8b%e0%aa%a8%e0%ab%8b-%e0%aa%86/ 
 
(વધુ હવે પછી …)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: