અમેરિકા અને કેનેડામાં ગુજરાતી પુસ્તકો વેચાય?

મને આ પ્રાણપ્રશ્ન સતત સતાવ્યા કરે છેઃ

જન્મજાત વ્યાપારી કુનેહ ધરાવતા ગુજરાતીઓ માટે અમેરિકા અને કેનેડામાં ગુજરાતી પુસ્તકો વેચવાનું શું અશક્ય છે?

એક સર્જક તરીકે મને ઇચ્છા રહ્યા કરે છે કે મારાં સર્જનોને વિશાળ વાચકવર્ગ મળે — પણ આ ત્યારે જ શક્ય બને જ્યારે મારાં સર્જનોનું મબલખ વેચાણ થાય! મફતમાં મળતી વસ્તુઓનું મૂલ્ય ભાગ્યે જ સમજાય છે!

અમેરિકામાં વસતા બે પ્રખ્યાત સર્જકોએ આ અગત્યના વિષયમાં મને ઊંડું ચિંતન કરતો કર્યો છેઃ

એક સર્જકના શબ્દોઃ ગુજરાતીઓને પુસ્તક વેચવું એટલે માથું વેચવા બરાબર છે!

બીજા સર્જકના શબ્દોઃ “પૈસા બનાવવાનું પુસ્તક હોય તો ગુજરાતીઓ લંકામાં જઈને લઈ આવશે!

આ લખનારનો જાત અનુભવ છે કે પૈસા બનાવવા સિવાયનું પણ એક પુસ્તક અમેરિકામાં વેચી શકાય છે — એ વિશે ભવિષ્યમાં લખવા પ્રયત્ન કરીશ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: