વિદેશમાં વસતા ગુજરાતી સાહિત્યકારોનું ગૌરવ

વિદેશમાં વસતા કેટલાક ગુજરાતી સાહિત્યકારોને એક વસવસો છે કે દેશમાં એમનું યોગ્ય ગૌરવ થતું નથી!

આ ભેદભાવ દૂર કરવા દસ હજાર પાનાનો અમેરિકામાં વસતા ગુજરાતી સાહિત્યકારોનાં ગદ્ય-પુસ્તકોનો એક મહાગ્રંથ તૈયાર થઈ રહ્યો છે. આ લખનાર અમેરિકામાં વસે છે અને આ મહાગ્રંથને જરૂર આવકારશે.

પણ પરદેશમાં વસતા ગુજરાતી સાહિત્યકારોને દેશ વિદેશમાં ગૌરવ અપાવવાના બે વિચારો રજૂ કરું છું. પહેલો વિચાર તરત જ અમલમાં મૂકી શય એમ છે અને એનું પરિણામ જરૂર દેશ વિદેશમાં ધ્યાન ખેંચશે — મીડિયાને રોમાંચક માલ મળશે અને એ પણ આ ઉમદા કાર્યમાં મદદ કરશે!

૧. અમેરિકામાં વસતા સર્જકોએ પ્રગટ કરેલાં પુસ્તકોમાંથી જેનું સૌથી વધુ વેચાણ થઈ શકે એમ હોય એવાં પાંચ પુસ્તકો પસંદ કરી દરેકની એક લાખ નકલો પાંચ વર્ષમાં વેચવી. (પસંદ કરેલું દરેક પુસ્તક છપાયેલું હોવું જોઈએ. દરેકની ઇ-બૂક તથા ભારતની આવૃત્તિ પણ થવી જોઈએ.)

૨. અમેરિકામાં વસતો ગુજરાતી સાહિત્યકાર ૨૦૨૧નું નોબેલ પ્રાઈઝ જીતી શકે એ માટે પૂરેપૂરા પ્રયત્નો કરવા.

ઉપરના બન્ને વિચારોને અમલમાં મૂકી મીડિયા દ્વારા સતત પ્રચાર કરવો જોઈએ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: