શબ્દોનું મૂલ્ય (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

મૂલ્ય

શબ્દોનું
શુન્ય … ?

તા.ક્. હાલ ભલે આ લખનારના શબ્દોનું આર્થિક મૂલ્ય શુન્ય હોય પણ ભવિષ્યમાં એમનું આર્થિક મૂલ્ય થશે અને આ લખનારને પુરસ્કાર અને અથવા રોયલ્ટી જરૂર મળશે. શબ્દોમાં સત્વ હોય તો અશક્ય શક્ય બને જ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: