મનોજનો પ્રાણ વાયુ … ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

મનોજનો
પ્રાણ
વાયુ
ગઝલ !
નોંધઃ આપણા અનોખા ગઝલકાર મનોજ ખંડેરિયા વિશે આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક છે.
એમના ઘરમાં અંકિત થયેલા શબ્દોઃ
તારે માટે ગઝલ મનોરંજન
મારે માટે તો પ્રાણ વાયુ છે!
–મનોજ ખંડેરીયા
મનોજ વિશે વધુ જાણવા લીંકઃ
https://www.youtube.com/watch?v=qLzBtZm752Q
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: