શબ્દ રતન (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

શબ્દ
રતન
ધન
પાયો … !

નોંધઃ શબ્દ બ્રહ્મ તો છે જ, શબ્દ રત્ન પણ છે – શબ્દનું મૂલ્ય સમજનાર માટે.
“રામ રતન ધન પાયો …” ગાનાર કૃષ્ણમય મીરાંની ક્ષમાયાચના સાથે આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક પોસ્ટ કરું છું તથા મીરાંને એ અર્પણ કરું છું.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: