“શબ્દનું ગયા ભવનું લેણું … !”

મનોજ ખંડેરિયા “શબ્દનું ગયા ભવનું લેણું ચૂકવવા જન્મ્યા હતા?

“શબ્દનું ગયા ભવનું લેણું ચૂકવવા કાવ્યસર્જન થઈ રહ્યું છે-એવી કવિશ્રદ્ધા વ્યકત કરતાં સંખ્યાબંધ શેર અને ગઝલો (“અટકળ”) સંગ્રહની વિશિષતા બને છે.”
– રમેશ ર. દવે.

“મનોજના શેરોનો આનંદઃ મનોજની ખોજ” એ પુતક જો હું લખું તો એમાં ઉપરનું અવતરણ જરૂર લઉં.

મારા આવતા જન્મ માટે મારે “મનોજના શેરોનો આનંદઃ મનોજની ખોજ” પુસ્તક સર્જવાનું લેણું  રાખવું નથી!

પણ મારી મૂંઝવણ છે મનોજના શેરોનો આનંદ માણવા પુસ્તક કોણ અને કેટલા ખરીદશે? મનોજના શેરોનો આનંદ હજારો ગુજરાતીઓ સુધી પુસ્તક મારફત કોણ પહોંચાડશે?

આ હરિનો લાલ (મારા સ્વ. પુજ્ય પિતાજી નામ હરિભાઈ જ. પરીખ છે) પુસ્તક લખવા તૈયાર છે  પણ કોણ એને હજારો ગુજરાતીઓ સુધી પહોંચાડશે? કામ મુશેલ છે પણ અશક્ય તો નથી જ!
ઉમેરું છું કે “આદિલના શેરોનો આનંદ” પુસ્તક સર્જતાં આ લખનારે જેટલો આનંદ અનુભવ્યો હતો એટલો જ આનંદ એ “મનોજના શેરોનો આનંદઃ મનોજની ખોજ” પુસ્તકના સર્જન દરમિયાન અનુભવશે.
“આદિલના શેરોનો આનંદ” પુસ્તકની લીંકઃ
https://girishparikh.wordpress.com/2013/01/13/%e0%aa%86%e0%aa%a8%e0%aa%82%e0%aa%a6%e0%aa%a6%e0%aa%be%e0%aa%af%e0%aa%95-%e0%aa%86%e0%aa%a6%e0%aa%bf%e0%aa%b2%e0%aa%a8%e0%aa%be-%e0%aa%b6%e0%ab%87%e0%aa%b0%e0%ab%8b%e0%aa%a8%e0%ab%8b-%e0%aa%86/
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: